แจ้งเคลมประกันภัยอื่นๆ

1

เลือกประเภทประกันภัย

2

กรุณาระบุข้อมูล

ประเภทกรมธรรม์

ชื่อผู้เอาประกัน*

เบอร์โทรศัพท์มือถือ*

เบอร์โทรศัพท์บ้าน / สำนักงาน

อีเมล*

บัตรประชาชน*

วันที่เกิดเหตุ*

สาเหตุ*

สถานที่เอาประกันภัย / สถานที่เกิดเหตุ*

บรรยายลักษณะการเกิดเหตุโดยละเอียด (Describe Detail of loss) และระบุรายการที่ท่านเรียกร้อง*

ยอดเงินเรียกร้อง

สกุลเงิน

ระบุวิธีรับค่าสินไหม*

หมายเหตุ : กรณีกรมธรรม์ของท่านระบุสถาบันการเงินเป็นผู้รับผลประโยชน์ กรุณาเลือก “สถาบันการเงินผู้รับผลประโยชน์ตามกรมธรรม์”

โปรดระบุที่อยู่สำหรับการติดต่อ*

บ้านเลขที่

ซอย

ถนน

จังหวัด*

เขต/อำเภอ*

แขวง/ตำบล*

ข้อมูลบัญชีธนาคารสำหรับโอนค่าสินไหม

เลขที่บัญชี*

ชื่อบัญชี*

ธนาคาร*

สาขา*